Národní soustava kvalifikací

Základní charakteristika Národní soustavy kvalifikací:
 
• Je legislativně zakotvena zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
• Obsahuje kvalifikace (kvalifikační standardy) seskupené do jednotlivých úrovní.
• Je společným systémovým rámcem pro počáteční i další vzdělávání a pro uznávání výsledků učení.
• Umožňuje srovnávání kvalifikací uznávaných v České republice s kvalifikacemi uznávanými v jiných evropských státech.
• Je mostem mezi vzděláváním a sférou výkonu práce.
• Národní soustava kvalifikací není  administrativní komplikací pro občany.
 
Naopak, podporuje  možnost prokázat kvalifikaci, pokud to zaměstnavatel bude vyžadovat, a možnost skládat zkoušky pro úplné kvalifikace bez nutnosti absolvovat několikaletou školní přípravu.