Úvod

Na základě rozhodnutí MZe ČR získala ČZU v Praze autorizaci pro ověřování profesní kvalifikace ve vyjmenovaných oborech zařazených do Národní soustavy kvalifikací. 

Udělené profesní kvalifikace: